رشته هاي كارآفرين

انتخاب رشته

هيچ‌کس، هيچ‌گاه به تندي يا کندي تپش قلب شما اعتراض ‌نمي‌کند. هيچ‌کس، هيچ وقت رنگ چشم و بلندي يا کوتاهي قد من و شما را مورد انتقاد قرار نمي‌دهد. من و شما هم اين کار را نمي‌کنيم؛ چرا؟ 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی 1390ساعت 12:37  توسط عزت اله ایمانی  | 

آشنایی بارشته های فنی و حرفه ای وکادانش

دانش گمشده مومن است ( حضرت محمد (ص)کارصیقل آدمی است   ( امام علی علیه السلام )

 آشنایی با رشته ها شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش برای علاقه مندان انتخاب این رشته ها

۱- آشنایی با رشته های شاخه فنی وحرفه ای

2 - آشنایی با رشته های شاخه کاردانش

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی 1390ساعت 12:31  توسط عزت اله ایمانی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390ساعت 13:1  توسط عزت اله ایمانی  | 

ممممم
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390ساعت 12:34  توسط عزت اله ایمانی  | 

تعاريف كار آفريني

در چند دهه اخير كشورهاي مختلف از طريق "توسعه ي تحقيقات در كار آفريني،توسعه ي فرهنگ كارآفريني،ارائي آموزش هاي موردنياز كاآفرينان و حمايت هاي ضروري از آنان"بر مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي در جوامع خود غلبه كرده اند.كارآفرينان كساني هستند كه باابداع محصولات ياخدمات جديد وارائه ي آنها به مردم درآمدهاي خوبي را كسب مي كنند.آنها اشخاصي هستند كه داراي خلاقيت و اراده قوي مي باشند واز هيچ،كسب وكاري جديد به وجود مي آورند به جرات ميتوان گفت كه پايه هاي يك اقتصاد قوي تاحدزيادي بركيفيت كار كارآفرينان متكي است.باتوجه به آمارهاي موجودتا بيش از۴۰ درصد مشاغل در كشورهاي توسعه يافته ارتباط مستقيم با افراد كاآفرين دارد در حالي كه،در كشورهاي جهان سوم اين رقم كمتر از ۱۰درصد است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم مرداد 1390ساعت 12:59  توسط عزت اله ایمانی  | 

آشنايي با رشته ها هنرستان ها

۱- آشنایی با رشته های شاخه فنی وحرفه ای

2 - آشنایی با رشته های شاخه کاردانش


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم مرداد 1390ساعت 11:43  توسط عزت اله ایمانی  | 

کارآموزی وکارورزی

در اولین روز از فصل تابستان زنگ کار آموزی و کار ورزی در هنرستان های فنی .حرفه ای و کاردانش شهرستان ساوه به صدا در آمد و هنرجوی سال سوم رشته های فنی وحرفه ای و کار دانش دوره ی کارورزی را كه قريب1349نفرميباشند در سازمانها و ادارات دولتی وغیر دولتی ومراکز صنعتی وخدماتی آغاز نمودند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390ساعت 8:38  توسط عزت اله ایمانی  |